وقتی زیبا نیستم، غصه می خورم

وقتی زیبا نیستم، غصه می خورم

اغلب ما يك نكته مهم را نمي دانيم؛ اينكه جذابيت فقط زيبايي نيست؛ بلكه مجموعه اي از ويژگي هاست. 🔶 پرسش و پاسخ اول ـ