معرفی فیلم Manchester by the sea

معرفی فیلم: Manchester by the sea

همون پارسال هم گفتم كه فيلم عجيبيه و تعجب نكردم كه كيسى افلك (برادر بن افلك) اسكار بهترين بازيگر را برد!داستان درباره دنياى درونى و بيرونى