معرفی فیلم بوی خوش زن

معرفی فیلم: بوى خوش زن

سال ٩٢ ساخته شده ولى بعد از ٢٣ سال هنوز مو بر تن آدم از ديالوگ‌هاى اين فيلم، سيخ می‌شود.شبى كه اين فيلم را ديدم،

کتاب جامعه نیمه بالغ

معرفی کتاب: جامعه نيمه بالغ‌ها

جامعه نيمه‌بالغ‌ها رابرت بلاىنشر البرزكتابى فوق‌العاده كه تحليل آركتايپى از تغييرات زندگى به دستمان مي‌دهد؛ دختران در جامعه نيمه‌بالغ چه چيزى از دست مي‌دهند و