کتاب جستارهایی در باب عشق

معرفی کتاب: جستارهایی در باب عشق

ممكن است وقتى دو نفر نتوانند اختلاف‌هايشان را با شوخى حل كنند، نشانه اين باشد كه ديگر اون طور عاشق هم نيستند.آلن دو باتن- جستارهايى