معرفی کتاب قوی سیاه

کتاب: قوی سیاه

كتاب قوى سياه را انتشارات آرياناقلم روانه بازار كرده و براى آقا يا خانم اهل مطالعات جديد در حوزه مهارت‌هاى تصميم‌گيرى و مديريت عالي است؛