معرفی فیلم collective

معرفی فیلم: Collective

يك مستند رومانيايى ديدم به اسمCollective- ٢٠١٩كه خيلى جايزه برده و بسيار شوكه‌كننده بوددر سال ٢٠١٥ در يك كلاب شبانه در بخارست يك آتش‌سوزى رخ