کودک آزاری

کودک آزاری

كودك در جامعه ما شی است،انسان نيستكتك می‌خوردشاهد افتضاح‌ترين دعواها و جيغ و دادهاى دو زن و شوهر عصبى و فرسوده ولى بيشعور هست،بی‌پناهى را