بیدار شو

بیدار شو

« تو شاهزاده ای هستی که خواب دیده گدا شده…. بیدار شو» اين جمله از من نيست، كاشك از من بود از اشو است،‎من اينقدرى