فیلم یک دور دیگر

معرفی فیلم: یک دور ديگر

چرا فيلم “يك دور ديگر” جذبم كرد؟ #anotherroundمفاهیم مندرج در فیلم مثل #عقده مادر، #میانسالی، شیوه‌های حل نکردن مساله، به بن‌بست رسیدن مردداستان فيلم:١. همان تيم فيلم “شكار”