ازدوجا بهتر است یا مجردی

مجردی بهتره یا ازدواج؟

خیلی‌ها نباید ازدواج کنند،تعارف که نداریم؛هنوز بلوغ لازم را برای متاهلی ندارند.هنوز دنبال عشق و عاشقی هستند بدون اینکه بخواهند درست پای یک نفر بمانند.خیلی‌ها

آدم های خاکستری

آدم‌های خاکستری چگونه‌اند؟

آدم‌های خاکستری، بخصوص کسانی که خودشیفته‌اند، معمولا دست به بی‌ارزش کردن بقیه می‌زنند. اگر فرض کنید شما سه تار خوب می‌زنید، در ذهنشان می‌گردند ببینند