تمرین قدردانی

تمرین قدردانی

معمولا برای خیلی‌هامون سخته این کارهایی که می‌نویسم ولی به من اعتماد کنید، اینها اکسیر رابطه عاطفی هستند:۱. معذرت‌خواهی کنید، نه به خاطر بستن دهان