می خواهم با ارزش تر شوم

گوش نیوش: می‌خواهم با ارزش تر بشوم

احتمالا پرمخاطب‌ترین حرف‌های من، بحث #من_ارزشمند است که درباره عزت نفس و اعتماد به نفس در دنیای امروز راهکار می‌دهم، سوال جواب می‌دهم. چه اتفاقی