معرفی سریال اوزارک

معرفی سریال: سریال Ozark

از ۲۰۱۷ تا الان سه فصل از این سریال منتشر شدهموضوع سریال: پولشویی یک کارتل مواد مخدر مکزیکی توسط یک متخصص مالی (مارتی بیرد)جالب بود؟از