معرفی کارتون ماری و ماکس

معرفی فیلم: کارتون‌ ماکس و ماری

یک کارتون هم یک دوست نازنینی سال‌ها قبل بهم معرفی کرد، دیدم خیلی بدرد این روزهای زندگی‌مان می‌خورهکارتون‌ ماکس و ماری درباره تنهایی خردکننده و‌

از پدر به پدر

 از پدر به پدر

پسرکم در خواب نازش ناگهان صدایم می‌کند؛می‌روم بالای سرش،حرف‌های نامفهومی می‌زند،در آغوش که می‌کشمش، آرام می‌شود و دوباره به خواب می‌رودولی بی‌خوابی مرا غرق می‌کنداز