دلنوشته اسفند ماه

دلنوشته‌های اسفند

من به این شهر،این زمستان پاییزی،این دربند مه‌آلود،این درختان پر طوطی کاخ‌های پهلوی،این باران‌های خوش بوی اسفند،دلی بسته‌ام سختکه غصه هم خواهد رفت.