معرفی کتاب اعلان قرمز

معرفی کتاب: اعلان قرمز

خصوصی‌سازی با زدو‌بند در روسیه موجب میلیاردر شدن ۲۶ خانواده و تصاحب ۳۸٪ ثروت روسیه توسط این افراد شد (مشهور به الیگارشی).کتاب « اعلان قرمز»