پرسش و پاسخ شماره ۱۶۸

پرسش و پاسخ شماره ۱۶۸

من دختری ۲۸ ساله هستم و نزدیک ۱۰ سال است که تنها زندگی می‌کنم. در حال حاضر در شرف ازدواج هستم. مشکل من این است

پرسش و پاسخ شماره ۱۶۹

پرسش و پاسخ شماره ۱۶۹

وقتی مرد خودشیفته است و زن تله رهاشدگی داره و حالا از هم جدا شدن، میشه به ادامه رابطه امید داشت؟ پاسخ به سوال