صداهای سانسور شده

درباره‌ مستند «صداهای سانسورشده»

صداهاى سانسور شده |  Censored Voices – 2015از اون مستندهاى بى‌بى‌سى كه حيرت آوره!رفته‌اند صداى سربازان اسرائيلى را ده روز بعد از جنگ شش روزه