معرفی فیلم beautiful boy and erased boy

معرفی فیلم: Beautiful Boy – Erased boy

مدت زيادى بود اكثر فيلم‌هايى كه ميديدم ارزش نداشت معرفى شون كنم 😔فيلم پسر زيبا beautiful boyدرباره رابطه پدر و پسر است كه عجيب بود