پرسش و پاسخ شماره ۵۱

پرسش و پاسخ شماره ۵۱

من دوست دارم بدونم چطور میشه حس حمایتگرانه رو در یک مرد در کانتکست یک زندگی با حقوق برابر تقویت کرد؟ پاسخ به سوال