وقتى رابطه اى عفونت زده است

وقتى رابطه‌اى عفونت زده است

همسرم لغزش دارد ، خيانت ميكند ، بهش كه دلايل واضح را نشان ميدهم ، توجيه ميكند و با عجيب ترين تحليلهاى احتمالات سعى دارد