پایان یافتن رابطه

رابطه اگر تمام شود، دق می‌کنم

شما جاى اين خانم يا مديرش بوديد چه ميكرديد ؟چه سوالاتى مهمه ايشون از خودش بپرسه ؟اگر استقبال بشه اين مدل ، من هم نظرم