معرفی سریال house of cards

سریال: House of cards

فلانی رقیبت است در فضای کاری، می‌خواهی نابودش کنی، میری و به شدت کمکش میکنی که با جایگاهی بسیار بالاتر از توانش برسد، در آن