شفای زنانگی

نوشته دکتر شیری درباره شفای زنانگی

چطوره حالت؟-خوبم، شما چطوريد؟ خيلى وقته بى خبريم از شما-خوابت را ديدم؛ در خواب از چشمانت عكس گرفتم؛ نشانت دادم و گفتم اين چشمها كم

تمشک

تمشک

مادرم یک خاله مرجان ثروتمند و زیباروی داشت که تاکنون به اقتدار و جذبه اش، خانمی ندیده ام؛این دو تا خواهر بسیار متفاوت بودند ولی

سوره انشراح

سوره انشراح

یکی دوماه قبل جهد بلیغی کردند که افراد زیادی را تخریب کنند، اسم و عکس من هم با عناوینی تحقیرآمیز در انواع سایتها و روزنامه

خیابان حسن آباد

خیابان حسن آباد

تو حسن آباد تهرون، از قبل به دنیا اومدن من اسم محله ما خيلى شيك و متفاوت بود : خیابون پاریس!حالا چرا پاريس آره و

نذر روز عاشورا

نذر روز عاشورا

سالها قبل در فرنگ یک رفیق بسیار بامعرفت داشتیم که متاسفانه گرفتار شده بود و حقا هم بیگناه بود؛ عاشورا بود و من و خانومم

عدس پلو

عدس پلو و تن ماهی

اى كسانيكه ايمان آورديدبه ماييكه به عدس پلو شكر ميزنيم و با تن ماهى ميخوريم خنده مكنيد ؛در قيامت ، بر پل صراط برايتان جفت

سفر خارجی و سوغاتی

سفر خارجی و سوغاتی

سفر خارجى جدى فك و فاميل ما در كودكيم؛ مكه بود و بعدا سوريه هم اضافه شد؛مهمترين سوغاتى مومنين خانواده ما براى بچه ها از