لایو دکتر شیری و دکتر صاحبی

لایو: چشم انداز زندگی در قرن تازه دکتر شیری و دکتر صاحبی ۱ اسفند ۱۴۰۰

خلاصه لایو بخش اول https://tavangary.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/video_2022-02-22_15-21-11.mp4 خلاصه لایو بخش دوم https://tavangary.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Live-summary.mp4 فایل صوتی کامل لایو دکتر شیری و دکتر صاحبی نکاتی برای یافتن اندیشه‌های جدید و