معرفی فیلم Delinquent Season

معرفی فیلم: Delinquent Season

Delinquent season | دوره قانون شكنىفيلم درباره دو خانواده ايرلندى طبقه متوسط است كه اتفاقاتى بينشان رقم می‌خوردادامه اين متن ممكن است موجب لو رفتن