معرفی فیلم corange

معرفی فیلم: Carnage

اگر متاهليد حتما اين فيلم تئاترگونه را كه كلا در يك منزل رخ مي‌دهد، ببينيد با بازي‌هاى عجيب از جودى فاستر و كيت وينسليت و